Dla sponsorów

W celu realizacji naszych projektów poszukujemy wsparcia firm oraz instytucji zainteresowanych ich współtworzeniem.

Projekty które aktualnie można wesprzeć:

zapraszamy
wkrótce

W zamian możemy zaoferować:

 • Tytuł partnera projektu lub Koła oraz możliwość umieszczenia takiej informacji w Państwa materiałach promocyjnych.
 • Umieszczenie logo Państwa firmy w materiałach promocyjnych projektu (broszury informacyjne, materiały prasowe i internetowe, strona internetowa oraz media społecznościowe Koła).
 • Możliwość prezentacji gotowego projektu na wydarzeniach organizowanych przez Państwa firmę, bądź takich w których bierze ona udział (targi, prezentacje, spotkania z kluczowymi klientami).
 • Możliwość rozdawania dostarczonych przez Państwa materiałów promocyjnych i gadżetów na wszystkich oficjalnych prezentacjach projektu.
 • Podniesienie prestiżu Państwa firmy poprzez oficjalną współpracę z Politechniką Wrocławską.
 • Kreowanie wizerunku Państwa firmy, jako nowoczesnej i dynamicznej instytucji, działającej na rzecz rozwoju technologii i wspierającej innowacyjne rozwiązania.
 • Dodatkowa forma promocji Państwa firmy, dotarcie do nowych kanałów dystrybucji i potencjalnych klientów.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Państwa firmy, poprzez wspomaganie studentów i dostarczanie im możliwości rozwoju.
 • Bezpośrednia reklama na prestiżowych eventach, prezentacjach i targach w jakich będzie brał udział nasz pojazd.
 • Wraz z rozwojem projektu oraz osiąganymi z nim sukcesami, rośnie zainteresowanie mediów, co przekłada się na większa rozpoznawalność Państwa firmy.
 • Pozyskanie najzdolniejszych a przede wszystkim sprawdzonych pracowników do Państwa firmy.

Dotychczas zaufali nam m.in: