LEM Thunder

Założenia projektu

Lekki motocykl crossowy, który przygotowujemy na zawody w 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi sponsorzy

Przebieg projektu

Jeste??my na ko??cowym etapie fazy projektowej, dopracowujemy konstrukcj? oraz wygl?d motocykla.

Dalsze plany

Ju?? wkrótce rozpoczniemy budow? naszego pojazdu, aby odpowienio w lipcu i sierpniu wystartowa? z nim na zawodach w Barcelonie i Wroc??awiu.